سنگ کیسه صفرا چیست؟

این فابریکه تحـت نام « ماشین خانه» درکابل بکار انداخته شد.علاوه بران یکتعداد فابریکه های دیگر نیز احداث گردید که از بعضی از آنها ذیلا ً نام برده میشود: تفنگ سازی، مرمی ســـازی، الکــهول ســازی، ضــراب خـــانه، دباغی ( فابریکهُ چرم سازی)،بوت دوزی،صابون سازی وشمع ریزی، خیاطی، باروت سازی،قالین بافی ، حلبی سازی، چاپ خانهُ لیتوگرافی و غیره. بعضی از مشکلات و بیماری ها باعث ترشح میزان زیاد بیلی روبین شده و درنتیجه بیلی روبین زیادی تشکیل سنگهای کیسه صفرا می دهد.

برای درمان سنگ کیسه صفرا و پیشگیری از بروز مشکلات کیسه صفرا مصرف ویتامین C را افزایش دهید. 3. کیسه صفرا به درستی خالی نمیشود: اگر کیسه صفرا به طور کامل یا به اندازه کافی خالی نشود، ممکن است صفرا بسیار غلیظ شده و در تشکیل سنگهای صفراوی نقش داشته باشد. اگرچه ممکن است یاقوت سفید و الماس شبیه به یکدیگر به نظر برسند، اما در واقع کاملا از یکدیگر متفاوت هستند. اگر ادرار کدر یا بدبو باشد میتواند نشانه عفونت در کلیهها یا قسمت دیگری از مجاری ادراری شما باشد. آنها همچنین میتوانند از مواد دیگری از جمله اسید اوریک، سیستین و استروویت ساخته شوند.

برای ساخت اشیا زینتی و سنگ موزاییک نیز از آن استفاده می شود. به این ترتیب عواید خزانهُ دولت نیز بیشتر گردید. منبع اساسی عواید دولت عبارت از مالــــیات بود. عواید و مصارف دولتــی از طرف امیر شخصا ً کنترول و بررسی میشد. ـ ادارهُ طبی ـ امورمربوط به تداوی مریضان، سازماندهی و تدویر شفاخانه ها و دواخانه ها، امور وقایه بمقابل امراض و سایر فعالیت های وابسته به این ساحه از وظایف این اداره شمرده میشد. جد نویسندهُ این سطور، ملا الله رحم میدانی که یـــــــــکی از غازیان جنگ دوم انگلیس و افغان بود، به اثر راپور یکی از جواســـیس روانهُ زندان مخوف امیر گردیده و همهُ دارائی منقول و غیر منــــقول او ضبط گردید.

بعد از جنگ جهانی اول، مدرسه بیشتر به سمت طراحی صنعتی و فرم های مکعب شکل ساده گرایش یافت. امیر نظم جدید مالیاتی را بوجود آورد که نسبت به قبل مالـــــیات افزایش یافت. برای زمین، مواشی، باغها، صادرات ، واردات وغیره مالیات جدید تعین و مـــــورد تطبیق قرار داده شد. بعدها پس از مرگ پدرم به دلیل مقروض بودن مجبور شدیم خانه را بفروشیم .خانه جدید ما را دایی ام برایمان خرید که در کوچه شازده ها پشت اداره دارایی قرار داشت. در صورت ضرورت برای تاجران قرضهُ بدون ربح داده میشد تا تاجربه ورشکسگی مواجه نگردد. در صفحه 648 جلد اول کتاب « افغانستان در مسیر تاریخ» چــــــنین آمده:« امیر عبدالرحمن خان در حفظ امنیت بشدت کوشید تاجا ئیکه بـــقول مـــــیرزا یعقوف علی خافی نویسندهُ معاصر او، شخص متهم به دزدی بدار کشیده میشد و کار وان های تجارتی اگر مورد سرقت قرار میگرفت، امــــــوال مسروقه کاملا ً پیدا وبه تجار مسترد میگردید.

در صفحه 657 جلد اول کـــتاب «افغانستان در مسیبر تاریخ» اثر دانشمند بلند آوازه مرحوم غبار چــنین آمده است:« امیر عبدالرحمن خان با مردم محشور و از معاشرت با حرم دوربوده وشب و روز درمحیط مردانه میزیست بازی ها و سپورت های ملی را تماشا میکرد و صنعت کاران را تشویق مینمود. امروز عساکر من به وضع نــــــظامی حالیهُ اروپاصحیحا ً مرتب میباشد».در صفحه 338 کتاب مذکور چــنین میخوانیم:« اداره تمام دخل مملکت من در خزانه وارد میشود و تمـــــــام مخارج هم از آنجا پرداخت میشود». سلام من کلیپی از یک سنگ دیدم به شکل و اندازه یک تخم بوقلمون و رنگ سفید متمایل به کرم البته یک طرفش نوک تیز بود به شکل بک گوه شاید هم تراش خورده بود صیقلی هم بود که وقتی جلوی تلویزیون می گرفتش تلویزیون خاموش می شد.لامپ را هم خاموش می کرد.بعد مقداری شیر را ریخت داخل یک ظرف و سنگ را گذاشت داخل شیر بعد از چند ثانیه شیر تبدیل به ماست شد.برام جالبه که بدونم اسم این سنگ چیه؟

قطعا برای من کار کرد، من از بیش از ۴۰ حمله سنگ صفراوی رنج بردم قبل از اولین تخلیه کبدم و بعد از اون هیچ وقت این اتفاق نیافتاد. سدیم همچنین کلسیم ادرار را افزایش میدهد، که میتواند باعث سنگ کلیه شود، به ویژه در افرادی که از قبل فشار خون بالا دارند. در مردان این درد تا کشاله ران هم ادامه می یابد. او در افغانستان همه کس بود ، هم صدراعظم و هم وزیر دفاع، هـــــــــم وزیر خارجه بود و هم وزیر داخله و غیره. استیفن کارتر، از سازماندهندهگان این پژوهش گفتهاست که طالبان در سال ۲۰۱۴ تقریبا یک میلیون دالر از معدن گرفتهاند و در ۲۰۱۵ سهمشان کمی افزایش یافته در حدود چهار میلیون دالر، اما در آخر این سال پس از تصرف ولسوالی یمگان خواهان تصرف ولسوالی کران و منجان یا تسلیمشدن ملک میشوند که او با طالبان معامله کرده و سهمشان را ۵۰ درصد ساختهاست.

بیشتر مولداویت های اصلی درون خود حباب گاز و ساختاری شریان مانند دارند که زیر لوپ 10x و گاهی حتی با چشم غیر مسلح آشکار میشوند. امروزه اکثر الماسهای مصنوعی با سوختهای فسیلی تولید میشوند و حتی گاز متان مورد استفاده آنها نیز با سوختهای فسیلی تولید شده است. اما باید توجه داشته باشید که الماسهای رنگی مثل آبی، قرمز، زرد روشن و … ولی اگر می خواهید الماس خود را روی طلای زرد استفاده کنید بهتر است که الماس شما خیلی بی رنگ نباشد.

كشيدن سنگ پا موجب كاهش غلظت خون در اندامهاي بالايي بدن ميشود و باعث كشاندن خون به اندامهاي انتهايي ميشود به همين دليل است كه موجب كاهش سردرد و بيماريهاي مربوط به مغز ميشود. سنگ کلیه همچنین در پی تشکیل برخی مواد شیمیایی در بدن ایجاد میشود. زیرا به علت نرمی و لطافت سنگ پامیس برخی از انواع فرآوری شده و صیقل داده شده برای پوست بدن مصارف مختلفی دارد.

از او به عنوان حلقه بین مدرن و پست مدرن نام برده اند، زیرا او در کارهای خودش همیشه نیم نگاهی به گذشته داشته است و سنت را با زمان خود تطبیق می داد . زیرا با کاهش تعداد نوترونها ، تعداد واکنشهای زنجیره ای نیز کاهش می یابد. گرچــــــه فشار بالای دهقان و سایر زحمت کشان بیشتر شد ولی در مقابل امکانات دولت بخاطرانکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور نیز بهتر گردید. او دارو ندار خـــــــودرا از دست داد ولی جاسوس بخاطر تهمت و افترا مورد پرسش قرار داده نشد.

این روش برای سنگ کلیه کوچکتر از ۵ میلیمتر کاربرد دارد. در مقاله ای تحت عنوان بهسازی توپاز کلیه این روش ها را به تفصیل توضیح داده ایم. شرکت منابع سوخت سوخت (EFRC ، زیرمجموعه ای از کلرادو از Energy Fuels Inc از تورنتو) بزرگترین شرکت معدن اورانیوم ایالات متحده (پس از Cameco) است. ـ ادارهُ تعمیرات دولتی ـ امورساختمان عمارات، سرک ها، کاروان سراها، پلها، غرس درختان در کنار سرک ها، اعمار قلعه های نظامی و غیره مربوط این اداره بوده است. ـ ادراهُ پوست خانه ـ امور ارسال و مرسول نامه ها، پـــارســــل های کوچک، اعلانات وغیره مربوط این اداره بود.

مثلا اگر از سنگها روی انگشت خود استفاده میکنید، توجه کنید که سنگ طوری روی انگشتر تعبیه شده باشد که پوست شما را مستقیما لمس کند. بقال سر گذر گفت : نماز را روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید. گیاه زیبایی است که بر روی صخره های کوه و داخل چاهها و دیوارهای قدیمی می روید. این کیسه محل ذخیره مایعی به نام صفرا (زرداب یا زهره ) است. P) وجود داشت. نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تایید شیوع بالای سنگهای صفراوی در زنان و نیز رده سنی74- 55 سال، حاکی از وجود ارتباط بین محل وجود سنگ و نیز درد ربع فوقانی راست شکم با رده سنی بود، بطوریکه در بیماران جوانتر، محل سنگ در اکثر موارد در کیسه صفرا بود، در حالیکه در بیماران مسنتر، شیوع سنگ در کیسه صفرا، کاهش و در مجاری صفراوی افزایش مییافت.

برای تجارخارجی نیز شرایط بهتر کار وفعالیت بمیان آمد. امنیت عمومی و توجه امیرعبدالرحمن خان باعث انکشـــاف تجارت شده در داخل کشور مارکیت های عمومی بمیان آمد و تاجر ان خــارجی را بخود جلب نمود. ـ اداره تجارت ـ تنظیم امور بازرگانی داخلی و خارجی به این اداره ارتباط داشت. بــــرای تنــــظیم امـــــور وفعالیت مسئولین امور دستور نامهُ بنام«دستورالعمل حکام وضباط»، برای قــــضات و دوایر قضائی قانون مدنی بنام«اساس القضات»، برای تنظیم امور محاسبات کـــــشور دستور نامهُ بنام «شهاب الحساب» و برای تنظیم طرز و شیوهُ کار مــــــامورین «قاعدهُ حاضری» تدوین گردیده بود .

در سال 1886 اولین فابریکهُ حربی که به نیروی بخار بکارمی افـتــــید خریداری گردیده وا ز اروپا به افغانستان وارد گردید. چنین مطالب بارها دراوراق کتاب مذکورتکرار گردیده که روحیهُ خود خواهی و تفکرآقا منشانهُ اورا به نمایش میگذارد. ـ ادارهُ معادن ـ کشف و استخراج معادن کشور به این اداره مربوط میگردید.طبق شواهد کتاب«تاج التواریخ» معدن یاقوت، معدن لاجورد، معدن طلا، معدن نقره، معدن سرب، معدن آهن، معدن مس، معدن ذغال سنگ، معدن ابرک، معدن نمک و معادن سنگ تعمیراتی فعـــــال بوده و استخراج میگردید.(صفحه346 کتاب تاج التواریخ). خوانندگان گرامی برای کسب معلومات مفصل به صفحه338الــــــی 352 کتاب «تاج التواریخ» مراجعه فرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید