شیرآلات آشپزخانه (ظرفشویی) KWC با بیشترین تنوع در مدل و رنگ

با وجود این، آن چه در اینجا قابل ذکر است این است که با توجه و دقت در محتوای نوشتاری دستۀ دوم متون خطی فارسی میتوان به پرسش اساسی این مقاله که برای نخستین­بار مطرح شده است، پاسخ داد و دلیل نوشتن نام بسیلا در اینگونه منابع بر ما معلوم خواهد شد؛ توضیح این که در این دسته از متون فارسی نام بسیلا فقط بر شبه­جزیرۀ کره و نام سیلا بر تمامی سرزمین کره اطلاق شده است؛ برای مثال، در مجمل التواریخ و القصص در دو جا از نام قدیم کره (بسیلا) یاد شده است. در این تحقیق سعی شده است تا با مراجعه به نسخه­های خطی و به ویژه متقدمترین نسخهها در وهلۀ نخست، آنها را دسته­بندی و در نهایت پاسخی به پرسش اساسی مقاله داده شود. «سیلا در نهایت عمارت چین و بعضی به خشکی است و بعضی به دریا آنرا بسیلا گویند و آن جای نزهت است و در نعمت بسیار و جوانان بی­شمار باشند و از این ولایت کسی آنجا کمتر رسد و اگر احیاناً کسی آنجا رسد از نزاهتی که دارد از آن ولایت بیرون نیاید. آنها در هنگام بازرگانی خود را «اهل چین» می­نامیده­اند و به این ترتیب نام «چین» به همه کشور چین تسری یافته است؛ در حالی که نام این کشور در زبان چینی «جونگ گوا» (中国zhong guo) است و این اسم از سلسله «جئو» (周zhou) (1045 تا 221 پیش از میلاد) استفاده شده است.

در یک نقشۀ موجود در نسخۀ خطی جغرافیای حافظ ابرو، کنگ­دژ در ناحیه­ای منطبق با کشور کرۀ کنونی جانمایی شده است (حافظ ابرو، نسخۀ خطی کاخ موزۀ گلستان، شمارۀ 840). شواهد تاریخی ذکر شده نشان میدهد که در تصوّر جغرافیایی ایران باستان، ناحیه­ای با نام کنگ­دژ که از لحاظ جغرافیایی با شبه­جزیرۀ کنونی کره یا سیلا منطبق بوده، وجود داشته است که آن را مبداء نصف­النهار میدانستهاند و این باور را تا قرن نهم هجری و بر اساس شواهد موجود تا چند قرن پس از آن نیز جغرافی­نویسان فارسی­زبان در ایران و هند9 پذیرفته بودند و در متون جغرافیایی خود ذکر کرده­اند. این پیشرفت قابل توجه که کرهٔ جنوبی را در کمتر از نیم سده بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند نمود، اغلب معجزهٔ رودخانهٔ هان نامیده میشود و در مجامع بینالمللی، صفت «ببر آسیا» را برای این کشور به ارمغان آوردهاست. به­ نظر میرسد قدمت کاربرد واژۀ بسیلا به پیش از اسلام میرسد، اما این که تغییرات آوایی از زبان پهلوی به فارسی تا چه اندازه در دگرگونسازی این واژه تأثیر داشته است، موضوعی است که باید متخصّصان مربوط دربارۀ آن در جایگاه دیگری بررسی و پژوهش کنند. قابل ذکر است که بخش نخست واژۀ کنگ­دژ و یا گنگ­دژ میتواند همان واژۀ «گنج» در فارسی میانه باشد و به این ترتیب کنگ­دژ به معنای «گنج­دژ» و یا «قلعۀ گنج» بوده است و به احتمال زیاد ترجمۀ فارسی نام پایتخت سلسلۀ سیلا، یعنی «کِم سِئونگ» (Keum-Seong) و یا «گیونگجو» (Gyeong-ju) باشد که در زبان کره­ای به معنای «دژ طلا» است.

«گوا» به­معنای «پایتخت» و «جونگ» به معنای «مرکز یا وسط» است. دستۀ نخست: منابعی که نام قدیم کره را به صورت سیلا و یا تلفّظ املایی شبیه به آن نوشتهاند که به ترتیب زمانی «مسالک و ممالک ابن خردادبه» (Ibn Khordādbeh, p.70)، «سلسله­التواریخ» (­Silsilat al-Tawārik, p.290)، «اعلاق­النفیسه» ( Ibn Rusteh, p.83)، «مروج­الذهب»، «الفهرست ابن ندیم» (ابن ندیم، نسخۀ خطی، برگ 174)، «قانون ابوریحان بیرونی» (ابوریحان بیرونی، نسخۀ خطی، برگ 237)، «تحفةالغرائب» (محمد بن ایوب طبری، نسخه خطی، برگ 93)، «طبایع­الحیوان» (Minorski, p.15)، «نزهة­المشتاق ادریسی» (ادریسی، نقشه الجزء العاشر من الاقلیم الاول)، «عجایب المخلوقات قزوینی» (Qazmini, p.32)، «تقویم­البلدان ابوالفدا» و «ترجمه تقویم­البلدان» را شامل میشوند. کارشناسان گروه ایطرح آمادگی دارند پیشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نیاز کسب و کار شما را تنظیم نموده و با قیمت رقابتی جهت تصمیمگیری در اختیار تیمهای راه انداز، استارتاپها و مدیران کسب و کارها قرار دهند. همان­گونه که در جدول مشاهده میشود، منابع موجود که دورۀ زمانی قرن سوم تا نهم هجری را شامل میشوند، نام قدیم کره را به صورتهای گوناگون «سیلا» «سیلی»­ ،« شیلا»­ ،«سلا» و«بسیلا» ذکر کردهاند که از این میان نامهای سیلا، سیلی و سلا تلفظهای گوناگون یک اسم با املای مختلف عربی و فارسی است و شیلا نیز آن­چنان که پیش از این گفته شد، تلفظ کره­ای نام سلسلۀ قدیم آن است و این ویژگی به متون اسلامی منتقل شده است.

در این بخش از نمناک به بیان خواص ماست می پردازیم. 1. این نام در متون ایرانی و اسلامی به دو صورت «سیلا» و «شیلا» ضبط شده است و به احتمال این تفاوت در ضبط اسامی مربوط به تلفظ کره­ای «س» است که به صورت «ش» نیز خوانده می­شود، در حال حاضر نیز در آوانویسی کره­ای (Silla) نوشته شده است ولی «شیلا» خوانده میشود. در حافظۀ تاریخی ایرانیان نام سرزمین کره از دوران پیش از اسلام تا قرن نهم هجری به دو صورت سیلا و بسیلا ثبت شده و این اسامی در متون اسطوره­ای، تاریخی و ادبی ایران یاد شده است که بخشی از این متون در این مقاله معرفی شدند. برای آگاهی از ترتیب سالشمار منابعی که در آن از نام قدیم کره یاد شده است، ابتدا جدولی از اسامی منابع از قدیم به جدید و ضبط املایی واژۀ سیلا در نسخه­های خطی آورده شده است. 8. سوس الاقصی نام شهری درغرب آفریقا و در ناحیه­ای که در متون اسلامی از آن با عنوان مغرب یاد شده است. به عبارت دیگر، میتوان گفت که مسالک و ممالک گرگانی در واقع چکیده و خلاصۀ تجربه و حافظۀ تاریخی ایرانیان دربارۀ نام قدیم کره است و او به خوبی پرسش اصلی ما را چنین پاسخ می­دهد که سیلا عنوان سلسله­ای است که بر سرزمینی با همین نام در کره امروزی حکومت کرده و بسیلا عنوان عمومی شبه­جزیرۀ کره بوده است و این مطلب به صراحت در متون دیگری همچون کوش­نامه، مجمل­التواریخ و القصص و جهان­نامه تأیید میشود.

دیدگاهتان را بنویسید