مقایسه اب سخت و اب سنگین

تراش اسچر در سال ۱۹۰۲ توسط برند سلطنتی الماس اسچر ابداع شد و در طی دروان آرت دکو محبوبیت خود را در میان توده مردم به دست آورد. زادن و روئیدن، همان معنای آفریدن را داشت، و آفریدن که همان “آوریدن “باشد، به معنای زادن بوده است. همانطور که در بالا ذکر شد ، این فرآیند شامل مقادیر زیادی گرما و فشار است. امتداد این دره در استقامت شمالشرق منتهی به وادی پامیر، سرحدات پاکستان، کشمیر، چین و تاجکستان میگردد، مساحت تنگ بالا در حدود 25000 کیلومتر مربع بوده بزرگتر از مساحت مجموعی ولایات ننگرهار، خوست، پکتیا، لوگر و کابل میباشد، نفوس این حوزه بیشتر از پنجصد هزار نفر بوده، دوازه ولسوالی تاریخی و مشهور بدخشان را که شامل ولسوالی های بهارک، جرم، خاش، یمگان، کران ومنجان، زیباک، اشکاشم، واخان، پامیرات، شغنان، ارغنجخواه، شهدا، خستک و وردوج میباشد در بر میگیرد.

گستره عظیم رنگهای پادگانههای تراورتنی شامل رنگ سفید خالص رنگهای طلایی، سبز، نارنجی و قهوه ای میباشد قابل توجه است که این گستره رنگ ها از برگرفته از باکتریهای گرمادوستی بوجود میآید که در آب گرم رشد میکنند. مردم زردیو در ساختن ظروف الومونیمی مانند چایجوش، دیک ها، انواع آفتابه، کاسه ها و انواع دیگر ظروف الومونیمی مهارت خاصی دارد. ولسوالی شهدا که از مناطق زردیو و سرغیلان تشکیل یافته است یکی از دره های زیبا و دیدنی در این ناحیه بوده که چارمغز این دره شهرت خاصی دارد این دره زیاد ترین چامغز را در بدخشان تولید میکند.

بدخشان دارای دریا های خروشان، دره های زیبا و مناظر طبیعی زیبا و بی بدیل میباشد، آبشار یخشیره که در دره وردوج موقعیت دارد در موسم تابستان منظره تماشای دارد این آبشار از ریزش آب از ارتفاع یک کوه بلند بوجود میآید. هر ماهی که واحد زمان بود، با روزی آغاز می شد که بن زمان و زندگی شمرده می شد، و این روز، روز”فرخ”بود که نامهای دیگر نیز داشت. جشن بود. خدایان نوریف می خواستند زندگی را جدی کنند. دریای کوکچه از وسط شهر فیض آباد عبور کرده و در نواحی چته و لایابه منظره زیبا و تماشایی را بوجود آورده است.

امروزه”ساختن “معنای جعل کردن و ساختگی و منفی پیدا کرده است. سنگ لیتارژ ، جوهر سرب ، جسمی هست به رنگ سرخ یا زرد بیستر از سرب و قلعی گرفته میشود برای ساختن مرهم بکار میرود و به آن سنگ مردار هم گفته میشود. چکمن های ساخته شده از تانهای زیره که در ناحیه غاران ولسوالی اشکاشم توسط دستان هنرمند زنان غارانی ساخته میشود قبل از بافت پیش فروش میگردد که اینهم زیب قامت ثروتمندان، قدرتمندان و بالانشینان در مرکز ولایت و پایتخت میگردد قاقمه های که از پشم زیر گلوی شتر ساخته میشود مرغوبترین نوع قاقمه میباشد تکه ای که برای ساختن یک قاقمه یاچکمن بسنده باشد در طول 6 ماه تا یکسال بافته میشود.

قاقمه های بافته از پشم شتر های پامیری یکی از پر خریدارترین متاع در بازار های محلی است که منحیث تحفه دلخواه مشکلکشای هدیه دهندگان در مرکز ولایت و پایتخت کشور میگردد. در سراسر قلمرو این ساحه بزرگ یک شفاخانه بستردار موثر و فعال وجود ندارد، موجودیت یگانه شفاخانه بستردار در سطح کل ولایت بدخشان در فیض آباد که هیچگاهی در یک زمان ظرفیت پذیرش بیشتر از 40 مریض را ندارد تکافوی مشکلات شهر فیض آباد را نمی کند، چه رسد به دیگر نقاط بدخشان. در سطوح مرتفع پامیر افغانی قرغیز ها زندگی دارند که به زبان قرغییزی تکلم کرده، پیرو مذهب اهل سنت بوده و شغل آنها مالداری میباشد این مردم با ساکنین آنسوی مرز در ایالت مسلمان نشین سینکیانگ چین و قرغیز های ساکن قرغیزستان دارای فرهنگ مشترک میباشند که از سالیانی دراز بدینسو توسط سیم های خار دار و بی اعتمادی مارکسیستی از هم جدا شده اند، تعدادی زیادی از قرغیز های پامیر بعد از کودتای ثور با همه مال و مواشی خویش به رهبری رحمانقل بای به کشور پاکستان و از آنجا به ترکیه مهاجرت نمودند که در آنجا تابعیت اختیار کرده و روز گار بسر میبرند این اقوام در گذشته مسؤولیت حفاظت از مرز های پامیر را در سرحدات کشمیر، چین و شوروی سابق به عهده داشته و در رشد اقتصاد بدخشان از طریق پرورش شتر، غژگاو و گوسفند نقش بارزی داشتند شواهدی در دست است که تمایل برگشت به وطن در میان مهاجرین پامیری که در ترکیه بسر میبرند رو به افزایش است که دولت افغانستان در این راستا باید توجه خاص نماید و زمینه های برگشت را برای آنها فراهم سازد زیرا موجودیت آنها برای حفظ محیط زیست، استحکام مرز ها، حفظ تعادل ارزش های محلی، رشد جهانگردی در پامیر و آبادانی پامیر نقش حیاتی دارد.

تا آن اتفاق، هیچگاه فراموش نشود و از آن پس کلی هستی آن ملت را معین سازد. در گذشته از آن اشکال رمزی و مذهبی می ساختند ولی بعدها اشیا متنوع ، حتی کمربند مردگان از این سنگ ساخته می شد. این سنگ در روم باستان نیز شهرت خاصی داشت و رومیان معتقد بودند این گوهر سنگ هوش و وفاداری را افزایش می دهد و در درمان آسم و خونریزی از آن استفاده می کردند. موملای یکی از اعجاز نادر طبیعت است که از دل سنگ های بدخشان تراوش کرده و جهت درمان امراض گوناگون طی قرون متمادی مورد استعمال مردم بدخشان و دیگر نقاط جهان قرار داشته و هنوز هم در طب خانگی جایگاه ویژه خود را دارد، اطبای مکتب یونان از این ماده در درمان ناتوانی های جنسی، ضعف کمر، ضعف استخوان، امراض گرده ها، التهابات و زخمهای معده، التهابات مزمن اعضای داخلی و ده ها مرض دیگر به پیمانه وسیعی استفاده میبرند.

شهرت فیض آباد که قبل از سال 1103 هجری بنام جوزگون یاد میشد بعد از انتقال خرقه مبارک پیامبر بزرگ اسلام از بخارا به آنجا بنام فیض آباد مسمی شد این خرقه مبارک همان خرقه است که بعداً توسط احمد شاه ابدالی از فیض آباد به قندهار منتقل شد در مورد انتقال خرقه از فیض آباد به قندهار داستانی جالبی در بین مردم بدخشان وجود دارد میگویند زمانیکه سپه سالار لشکر احمدشاه ابدالی از مردم خواست تا دروازه خرقه را بگشایند آنها گفتند اگر دروازه را بگشایم خرقه را با خود میبرند نماینده مذکور نیرنگی بکار برد و عهدی بسته درسنگی مهر کرد که خرقه را از آن سنگ پیش نخواهد برد بعد سنگ را بر شتر بار کرده پیش انداخت و خرقه را بر شتری دیگر نهاده بدنبال آن حرکت داد و بدین ترتیب با استفاده از این نیرنگ خرقه از بدخشان به قندهار منتقل کرد، محلی که این پیمان درآن بسته شد از آن زمان تا کنون بنام دشت سنگ مهر یاد میگردد، جایگاه خرقه بعد از گذشت بیشتر از 250 سال هنوز منحیث متبرکترین مکان در شهر فیض آباد شناخته شده و مسجدی هم به همین نام در آنجا بنا شده است.

چون وزیر به آن محل رسید ومردم پراگنده شده بودند،ونیز لشکر بزرگی نحت قیادت شاه ولیخان قرارداشت ، مجردی که نزد سنگ تعیین شده رسید، عسکرخود را فرمود که سنگ را برداشته پیشا پیش خرقۀ مبارکه حرکت دهند تا دروغ نگفته باشد. چون ماگماها دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی هستند و به شکل های مختلفی با توجه به مقادیر و دماهای مختلف ساخته می شوند، می توانند سنگهای آذرین متفاوتی (بیش از 700 نوع) را ایجاد کنند.

بخش کم و بیش سرتخت یک میدان جریان گدازه ریسمانی که در نتیجه فشار گدازههای زیر لایه سطحی برآمده شدهاست. است که نی باشد، و همین واژه است که در عبری و عربی، “روح”شده است، ولی در فارسی روح، معنای اصلی را نگاه داشته است و به معنای موسیقی است این که گفته می شود بازی شطرنج از هندوستان به ایران آمده است، شطرنج در تأویل میدان جنگ است که از هندوستان به ایران آمده است. و به “کندر” در فارسی “بستگ و بستاگ” میگفته اند که اکلیل و الملک است و این واژه در فارسی “دارشاه” است، که به معنای “تخم سیمرغ” است.

همچنان در مربوطات جرم، ارگو و دیگر ولسوالی های مجاور مردم هزاره تبار زیست دارند که از مذهب اهل سنت پیروی کرده و به زبان فارسی صحبت میکنند در حالیکه لهجه هزاره گی را در میان خود نیز بکار میبرند. با وجود این که در سالهای گذشته، الماسها فقط در سایههای شفاف بی رنگ، صورتی، آبی و زرد روی انگشت افراد ثروتمند و مشهور جلوهگری میکرد اما اکنون رنگ الماس از استاندارد خودش فاصله گرفته و بیشتر جنبه مد و خودنمایی پیدا کرده است. مردمان گفتند پس چرا خرقه را بدست گرفته وبر شتر بار کرده ای ؟

غژگاو های پامیر ویژگی دیگری وادی واخان و پامیر است که نظیر آن در دیگر نقاط کشور دیده نشده که هم شیر میدهند، هم بار میبرند و هم اهالی محل از گوشت شیرین آن لذت میبرند، از دم آن مگس پران میسازند و از پشم های بلند آن لباس تهیه میکنند. طلای راغ و شهر بزرگ یکی از بهترین نوع طلا های دنیا است که با میتود های ابتدائی بوسیله عملیه زرشوی توسط اهالی محل بدست استحصال میشود. گرانترین نوع الماس در دنیا انواع شفاف و بیرنگ است. به علاوه، دنیا به کسب و کارهایی که توانایی انجام چنین کارهایی را دارند، نیاز دارد.

وزیر شاه ولیخان به مقابل مردم تعهد کرد که تا نزد همان سنگ ( سنگی از نشانه ها که اکنون شهر فیض اباد در آن دیار ابا د شده است ) می برم وبعد از آن سنگ تیر نخواهم کرد. اما طی سالها با تکمیل روند تولید و رشد آن، قیمت انگشتر توپاز آبی کاهش یافت و اکنون بسیار مقرون به صرفه شده است. سنگ پا باید متخلخل و خشن باشد و بر کف و پاشنه پا کشیده شود، بر اساس مطالعات جدید در علم رفلکسولوژی (بازتابی)، سنگ پا اثر بسیار خوبی بر کل بدن و حتی احشاء داخلی دارد.

در منابع جغرافیایی سدهٔ ۴ قمری پنجشیر شهری بر فراز کوه، دارای بوستانهای بسیار و با حدود ۱۰هزار تن جمعیت وصف شدهاست. سنگ کلیه ۶ میلی متری حدود ۵۰ درصد موارد با خوردن مایعات فراوان و تحرک و مصرف مسکن دفع می شود .در صورت ایجاد درد بهتر است سنگ شکنی برون اندامی انجام شود . کولیک صفراوی: هنگامی که یک سنگ در دهانه کیسه صفرا گیر می کند و به راحتی از آن عبور نمی کند، انقباض کیسه صفرا ممکن است باعث درد شدید شود.

جالب است بدانید که با استفاده از سنگ پا می توانید به راحتی از شر موهای زایٔد بدن خود خلاص شوید. روز یکم هر ماه ، بن زمان شمرده می شده است که”سراسر زمان “از آن می روئیده است. در این صورت، در آن روزگار، هر کسی می دانست که این، با زن و زنخدائی کار دارد. موسفیدان وآق سالان این تحفۀ پربهای پیغمبر شان( ص ) را نمی خواستند به کسی یا به شخصی قوی ویا شاه و وزیری بدهند. نوع طبیعی این سنگ همانطور که گفته شد از ضایعات دیگر سنگ ها ساخته شده که در اینجا یکی از سنگ های به کار رفته در تولید سنگ آنتیک طبیعی، تراورتن است.

و لذیذ تر از دیگر گوشت ها میباشد. این سنگ دارای ابعاد 4.54 cm × 4.08 cm × 2.42 cm میباشد. قروت پامیر از بهترین نوع قروتها در افغانستان بوده که دارای مزه شیرین، سرشار از روغن میباشد این قروت بشکل قطعات نسبتاً بزرگ هندسی شکل آماده میشود. به عبارت دیگر، یک اتفاق را آغاز تاریخ قرار دادن:دادن یک معنا از خارج، به زندگی ملت، و طبعا ً راندن معنائی است که از زندگی ملت جوشیده بوده است. علت هم این است که موبدان زرتشتی، یزیدن و یشتن را به معنای “دعا خواندن “خشک و خالی، کاسته اند.

دیدگاهتان را بنویسید