ژلاتین – تهران فود

خصوصیات ژلاتین پوست شتر همچون میزان ازت، قدرت بستن، وضعیت ظاهری، خاکستر و میزان pH ، مطابق استاندارد ملی ایران بود و کیفیت آن بسیار خوب ارزیابی شد. درصد ازت، خاکستر و میزان pH و همچنین قدرت بستن و ویژگیهای ظاهری (رنگ و شکل) آن بر اساس استاندارد ملی ایران ارزیابی شد. موارد مصرف این ژل در صورت به جز لب می باشد؛ زیرا به علت رنگ روشنی که دارد تزریق آن در لب نتیجه جالبی نخواهد داشت. هنگامی که پزشک معتمد خود را پیدا کردید حتما طی یک جلسه حضور در مطب در خصوص تایید شرایط سلامتی شما برای تزریق های زیبایی و همینطور مدل تزریق ژل لب مورد نظر خود مشورت نمایید. طیف­سنجی رامان به کمک سطوح فلزی زبر می­تواند برای شناسایی مقادیر اندک مواد گوناگون به­کار گرفته شود. روشها: فیلمهای نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین با افزودن مقادیر مختلف نانوذرات روی اکسید (0، 0.5، 1.5 و %3) با روش شناختهشده قالبگیری تهیه شدند.

دلیل استفاده از این ماده به علت داشتن مقادیر بسیار زیادی پروتئین است. ژلاتین نیز یکی از پرمصرف­ترین مواد پروتئینی کلوئیدی در صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و نظامی است که برای شناسایی این ماده می­توان استفاده از تکنیک SERS را پیشنهاد کرد. برای استحصال ژلاتین از اسیدکلریدریک و مواد قلیایی آهک و سود با درصدهای مختلف و در زمانهای گوناگون فرایند حرارتی، استفاده شد و راندمان و ویژگیهای کیفی ژلاتین استحصالی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از این بسترهای پلاسمونیکی و طیف­سنجی رامان، بهبود سیگنال رامان ارتعاش­های مولکولی ژلاتین بررسی شدند و در­ادامه بسترهای پلاسمونیکی نقره و طلا از­نظر آشکارسازی ارتعاش­های مولکولی ژلاتین مقایسه شدند. تیمارهای شیمیایی و فیزیکی را میتوان جهت اصلاح شبکه ژلاتین از طریق برقراری اتصالات عرضی بین زنجیرههای ژلاتین، به منظور بهبود خواص ژل، بکار برد. در­نتیجه با افزایش میزان پراکندگی نور از خود منجر به بهبود سیگنال می­شوند. با کاهش غلظت­ ژلاتین حکاکی­شده روی بسترهای پلاسمونیکی به­دلیل کاهش تعداد ارتعاش­های مولکولی، سیگنال رامان نیز تضعیف می­شود که با افزایش میزان زبری سطح بسترهای پلاسمونیکی می­توان سیگنال رامان را به­دلیل افزایش میزان پراکندگی نور از مراکز زبر افزایش داد.

با قرار دادن مولکول ژلاتین روی بسترهای پلاسمونیکی نقره و یا طلا به دلیل تشدید پلاسمون­های سطحی نانوذرات کوچک­تر و پراکندگی نور از نانوذرات بزرگ­تر نقره یا طلا، ارتعاش­های مولکول ژلاتین تقویت شوند و شدت طیف SERS این دو بستر در مقایسه با شدت طیف رامان آن­ها افزایش می­یابد. روش بررسی: در این مطالعۀ تجربی، محلول کلوئیدی نقره و محلول کلوئیدی طلا ساخته شدند و با استفاده از روش قطره­افشان با چکاندن محلول کلوئیدی نقره و محلول کلوئیدی طلا بر­روی زیرلایههای شیشه­ای مجزا، بسترهای پلاسمونیکی ساخته شدند. استفاده از انواع ژل روان کننده حین آمیزش، علاوه بر افزایش لذت دوطرفه، باعث افزایش یکپارچگی و پایداری کاندوم نیز میشود. همچنین پایداری گرمایی زیست فیلمها از 533.38 (در %0.5 نانوذرات) به 559.53 درجه سلسیوس (در %1.5 نانوذرات) افزایش یافت. همانطور که با توجه با دادههای FTIR و CD مشهود است هم­آراییهای اول، دوم و سوم به ترتیب ازنظر طول پیوندهای هیدروژنی و درنتیجه میزان پیچش ساختارهای بتا حول محور مرکزی نانو فیبر در مراتب اول، دوم و سوم قرارگرفتهاند و بنابراین منطقی به نظر می­رسد از میان این سه هم­آرایی، فیبرهای ایجادشده در هم­آرایی سوم به ترتیب دارای پایداری بیشتری نسبت به هم­آراییهای دوم و اول دارند.

در میان نمونه ها Ax% دارای Ea( میزان اثر پذیری ویسکوزیته از دما) برابر با ژلاتین بود. ژلاتین دارای مصارف عدیده در صنایع غذایی و دارویی بوده و در صنایع گوناگون دیگر مانند عکاسی، رنگرزی، چسب و غیره نیز کاربرد دارد. نظر به سازگاری شتر با اقلیم مناطق گرمسیری کشور و توسعه روز افزون پرورش آن و همچنین کیفیت مناسب فرآورده های آن (گوشت و شیر)، ضرورت دارد تا کیفیت سایر محصولات جنبی آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد. طبق تحقیقات به عمل آمده روش اسیدی برای کمتر کردن پیوند کووالانسی کلاژن در پوست ماهیان مناسب ترین روش می باشد، در حالیکه روش قلیایی برای کلاژن ها با کمپلکس بیشتر که در پوست هایی نظیر گاویافت می شود، مناسب می باشد. B)بدلیل بیشترین میزان تیکسوتروپی و ویسکوزیته کمتر در سرعت برشی و دمای بالا برگزیده شد. ژلاتینهای بدست آمده از ماهیان سردآبی، دمای ژلسازی-ذوب کمی دارند. افرادی که در گذشته به بیماریهای قلبی مبتلا بوده اند و در حال حاضر نیز دارو مصرف میکنند.و یا اینکه در گذشته سابقه سکته قلبی دارند نیز باید از انجام این عمل صرفه نظر کنند، همچنین افرادی که سابقه مصرف داروهای آسپیرین و یا وارفارین دارند نیز نباید از این عمل جراحی استفاده نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید